Toimintakertomus vuodelta 2018

1. Yleistä

Vuosi 2018 oli Kurkijoki-Seura ry:n 52. toimintavuosi.  Seura perustettiin huhtikuussa vuonna 1966.

2. Jäsenistö

Vuoden 2018 jäsenhankintatavoite oli 20 uutta jäsentä. Tavoite lähes saavutettiin, seuraan liittyi vuoden aikana 18 uutta jäsentä. Jäsenmäärä vuoden vaihteessa oli 180. Seuran jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana 12 jäsenellä (168->180).

Viimeisten 5 vuoden aikana (2014-2018) seuraan on liittynyt 95 uutta jäsentä eli yli puolet seuran tämän hetkisistä jäsenistä.

3. Toiminta

3.1. Talous

Seuran talous en edelleen vakaalla pohjalla. Vuoden 2018 tilinpäätös oli 162 euroa ylijäämäinen. Merkittävin tulolähde on jäsenmaksut (seuran jäsenmaksu vuodelta 2018 oli 15 euroa).  Uudeksi myyntituotteeksi hankittiin Kurkijoki-Seuran logolla varustettuja nettitikkuja.

Seura on viime vuosina anonut Itä-Suomen Aluehallintokeskuksen apurahaa Kurkijoen hautausmaiden kunnostukseen ja hoitoon. Apurahaa saatiin 400 euroa vuonna 2018.   

3.2. Tapahtumat

Seuran järjestämiä tapahtumia vuonna 2018 olivat:

11.3.2018                                        Vuosikokous

24.11.2018                                      "He jäivät"- elokuvaesitys Turussa Karjalatalolla

9.12.2018                                        Kurkijokelaisten pikkujoulu Helsingissä

12.12.2018                                      Kurkijokelaisten pikkujoulu Loimaalla

Tapahtumia, joihin seura osallistui:

18.4.2018                                        Kurkijoen pitäjäesittely yleisölle yhdessä Kurkijoki-säätiön                                                  kanssa (Karjalaisten pitäjäyhdistysten liitto)

20.5.2018                                        Kaatuneitten muistopäivän kunniakäynti Hietaniemen                                                        hautausmaalla

 

29.-30.6.2018                                 Sastamalan kirjamarkkinat (esittely- ja myyntipöytä)

16.-17.7.2018                                 Karjalaiset kesäjuhlat Kouvolassa (esittely- ja myyntipöytä,                                                juhlakulkue)

11.-12.8.2018                                 Kurkijoen pitäjäjuhlat Loimaalla (järjestämässä yhdessä                                                     Kurkijoki-säätiön kanssa)

22.9.2019                                        Karjalaiset matkamessut Helsingissä (yhdessä säätiön                                                        kanssa)

10.11.2018                                      Karjala-seminaari Loimaalla

17.11.2018                                      Karjalaiset suku- ja pitäjämarkkinat Helsingissä (esittely- ja                                               myyntipöytä)

3.3. Verkostoituminen, jäsenyydet

Seura jatkoi yhteistyötä Loimaalla toimivan Kurkijoki-säätiön kanssa. Tämä konkretisoitui taas esim. Kurkijoelle toukokuussa tehdyssä vuotuisessa hautausmaiden kunnostusmatkassa ja Kurkijoen pitäjäjuhlien järjestämisessä Loimaalla. Seuran johtokunnan jäseniä on mm. säätiön museotoimikunnan ja matkatoimikunnan jäseninä. Seura tekee yhteistyötä Loimaan Seudun Karjalaseura ry:n kanssa.

Kurkijoki-Seura ry on luonnollisesti Karjalan Liiton jäsenyhdistys. Seura on jäsenenä ja toimii Karjalaisten pitäjäyhdistysten Liitossa, Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöt ry:ssä (Pääsky) ja Karjalaisessa Nuorisoliitossa.

Seura tukee Tampereen seudun kurkijokelaiset -ryhmän toimintaa palauttamalla vuosittain ryhmän jäsenten maksamien jäsenmaksujen suuruisen summan ryhmän käytettäväksi. 

Nyky-Kurkijoki (Kurkijoen ja Elisenvaaran kunnat) ja niiden toimijat ovat tärkeä sidosryhmä Kurkijoki-Seuralle ja suomalaisille kurkijokelaisille.  Yhteistyötä siihen suuntaan tehdään yhdessä Kurkijoki-Säätiön kanssa.

Vuoden 2018 merkittävin saavutus oli vanhojen suomalaishautausmaitten (vanha ja keskimmäinen) saaminen rauhoitetuiksi Venäjän valtiollisiksi muinaismuistomerkkialueiksi. Asiasta kirjelmöitiin Karjalan Tasavallan kulttuuriministeriön kanssa, käytännön prosessissa saatiin apua paikalliselta Kurkijoki-säätiöltä ("Kurkijoen ystävät"). Karjalan tasavallan ja muistomerkkikomitean edustajia tavattiin kevään hautausmaaretken aikana. Konkreettinen saavutus oli, kun kevään hautausmaaretkellä pystytettiin presidentti L.K. Relanderin vanhempien maahan hautautuneet hautakivet, paikallisen Kala-Ranta -yhtiön koneiden ja miehistön avustuksella.

3.4. Tiedotus

Vuotuisen jäsenmaksukirjeen yhteydessä jäsenille lähettiin tavan mukaan jäsenkirje: tietoa seuran toiminnasta ja suunnitelmista.

Seura on tiedottanut tapahtumistaan ja toiminnastaan Kurkijokelainen-lehdessä, omilla kotisivuillaan internetissä, Facebookin Kurkijoki-keskusteluryhmässä ja toisinaan Karjala-lehdessä. Sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille on vuoden aikana välitetty Karjalan Liiton jäsenkirjeitä.

 

4. Seuran hallinto

4.1. Vuosikokous

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 11.3.2018 Helsingissä Karjalatalolla. Puheenjohtajana toimi Erkki Kare ja sihteerinä Niina Vaittinen.

Hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös sekä johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma sekä talousarvioesitys vuodelle 2018. Karjaan Liitto oli edellyttänyt, että seurat nostavat jäsenmaksuaan vuodelle 2018 tai viimeistään vuodelle 2019 säilyttääkseen oikeutensa Karjalan Liiton mahdollisiin kannustepalkkioihin. Vuosikokous hyväksyi johtokunnan tekemän esityksen: säilytetään jäsenmaksu vuodelta 2018 15 eurona ja korotetaan jäsenmaksu vuodelle 2019 neljällä (4) eurolla 19 euroon.

Näin kokonaisjäsenmaksu vuonna 2018 oli 35 euroa (15 euroa + Karjalan Liitolle tilitettävä jäsenmaksu 20 euroa). Kokonaisjäsenmaksu vuonna 2019 olisi vastaavasti 39 euroa (19+20).

Vuosikokous valitsi Ahti Kurrin edelleen puheenjohtajaksi. Johtokunnasta pois jättäytyneiden Veikko Revon ja Kari Raition tilalle valittiin johtokuntaan Niina Vaittinen ja Klaus Kilpi.

Toiminnantarkastajksi valittiin Jaakko Nevala ja Veikko Repo.

Todettiin, että Riitta Sainion vetämässä järjestelytoimikunnassa jatkavat entiset jäsenet. Vahvistuksina järjestelytoimikuntaan toivotettiin tervetulleiksi Veikko Repo ja Kari Raitio.

4.2. Johtokunta

Johtokunnassa ovat vuonna 2018 toimineet:

Ahti Kurri                                        puheenjohtaja

Erkki Kare                                       varapuheenjohtaja

Klaus Kilpi

Antti Laukkanen                              jäsenrekisteri

Margit Räsänen

Riitta Sainio                                     rahastonhoitaja, järjestelytoimikunnan vetäjä

Niina Vaittinen                                sihteeri

Johtokunta on vuoden aikana kokoontunut 9 kertaa. (Lisäksi epävirallisesti harjoiteltiin perinteisiä "Kiertelevän Teatteriseurueen" näytelmäkappaleita joulujuhlia varten.)

 

Helsingissä 3.3.2019

Johtokunta