Vuosikokouksen kuulumisia

Kurkijoki-Seuran vuosikokous pidettiin Karjalatalolla 1.3.2015. Puheenjohtajan nuijaa valittiin heiluttamaan Sakari Karsila ja sihteerinä asiat kirjoitteli muistiin .Kaija Koivusalo. Tämä raportti on tehty tarkistamattoman pöytäkirjaluonnoksen pohjalta. 

Vuosikokouksen aluksi Veikko Revon rintapieleen kiinnitettiin Karjalan Liiton   myöntämä hopeinen ansiomerkki tunnustuksena karjalaisuuden hyväksi tehdystä työstä (ks. kuva ohessa). 

   Ensin käytiin läpi rutiiniasiat, joista keskeisin oli vuodelle 2014 asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Perinteisten yksittäisten toimintamuotojen ohella jäsenmäärän kasvutavoitteena oli 20% lisäys. Se ei aivan toteutunut mutta uusia jäseniä saatiin kuitenkin 15. Seuran jäsenmäärä oli 24.1.2015 yhteensä 139 jäsentä. Vertailua aikaisempiin vuosiin hankaloittaa se, että ikääntymisen seurauksena poistuma jäsenistössä on verrattain suurta. Lisäksi jäsenrekisteri on uudistamisvaiheessa siten, jäsenmäärän tarkistuksia päivitetään laaditun uuden seurantarekisterin avulla juoksevasti. Vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen.

   Vuosikokous hyväksyi johtokunnan esityksen kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaksi. Ks.  sivu: Toimintasuunnitelma 2015. 

   Johtokunnan laatima talousarvio vuodelle 2015 hyväksyttiin sellaisenaan. Se noudattelee pitkälti edellisen vuoden tasoa, loppusumman ollessa molemmin puolin 7100,00 euroa.

   Tapio Nikkari oli pyytänyt eroa johtokunnasta. Hänen tilalleen valittiin Veikko Repo. 

    Pari muutosta tehtiin järjestelytoimikuntaan. Muutoin eri tehtäviin valittiin jatkamaan entiset jäsenet.