Kurkijoki-Seura ry      

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016  

Ykköstavoite vuonna 2016 on toteuttaa seuran 50 v -juhlavuoden tapahtumat onnistuneesti.  Siihen kohdistuu seuran taloudellisista ja henkisistä resursseista leijonanosa. Se tarjoaa myös mahdollisuuden hyödyntää juhlavuotta seuran tunnettuuden ja sitä kautta jäsenmäärän lisäämiseksi. 

Poimintoja toimintasuunnitelmasta

1. Jäsenistö

 • toimitaan niin, että nykyiset ja potentiaaliset jäsenet kokevat saavansa vastinetta  jäsenyydelleen  -> hankitaan 25 uutta jäsentä seuraan
 • kokeillaan keinoja aktivoida jäsenistöä toimimaan (esim. sähköposti)

2.  Kurkijokiseura 50 vuotta, tapahtumat  

 • järjestetään seuran 50-vuotisjuhla Helsingissä Karjala-talolla 24.4.2016
 • järjestetään Loimaalla Kurkijoen pitäjäjuhlan (12-13.8.) lauantaipäivän ohjelmisto ja osallistutaan pitäjäjuhlan kokonaisjärjestelyihin. Pääteemana on seura 50 v ja kansakoululaitos 150 v.  

3.  Muut tapahtumat

 • järjestetään kevätretki Lahteen 10.5 (Kaupunginteatteri, Eeva Kilven ”Evakkotytön tarina”)
 • järjestetään Turussa tapahtuma Turun seudulla asuville kurkijokelaisille
 • järjestetään tapahtuma yhdessä Tampereen seudun kurkijokelaiset - ryhmän kanssa
 • kokeillaan syksyllä Helsingissä kevyitä, vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia (”tupailta”)
 • osallistutaan resurssien mukaan Karjalaisille kesäjuhlille Seinäjoella 16 -17.6.2016  

4.  Talous ja varainhankinta

 • tiedostetaan, että onnistuneet 50-vuotistapahtumat edellyttävät merkittävää varainkäyttöä, tapahtumatuotot eivät tule kattamaan tapahtumakuluja    
 • toteutetaan uusi myyntituote, mikäli hyvä idea löytyy
 • tehdään 50-vuotishistoriikki (halpa myyntituote)  
 • anotaan jälleen Itä-Suomen aluehallintoviraston apurahaa Kurkijoen hautausmaiden kunnostushankkeisiin

5. Sidosryhmäyhteistyö, verkostoituminen

 • jatketaan ja syvennetään yhteistyötä Kurkijoki-säätiön kanssa (esim. Kurkijoen hautausmaahankkeet)
 • selvitetään yhteistyömahdollisuudet Loimaan seudun karjalaiset ry:n kanssa
 • selvitetään mahdollisuudet tiivistää yhteistyötä/kasvattaa jäsenmäärää Tampereen seudun kurkijokelaisten kanssa jäsenmaksumäärästä riippuvan ”alaosastotuen” kautta
 • Kurkijoki: jatketaan yhteistyötä ja suhdetoimintaa Kurkijoen (Lahdenpohjan piirin) nykyjohdon ja muiden toimijoiden (esim. Kurkijoen kotiseutukeskus, Kala-Ranta -yhtiöt) kanssa

6. Tiedotus

 • tiedostetaan 50-vuotisjuhlateema eri tavoin
 • tehostetaan tiedottamista eri kanavilla 
 • kokeillaan sähköpostikanavaa niiden jäsenten osalta, joiden sp-osoite on tiedossa
 • varmistetaan, että seuran tapahtumista ja toiminnasta saadaan aikaiseksi juttu kuvien kera

7. Kurkijokelaisuutta säilyttävä ja edistävä muu toiminta

 • tuetaan kurkijokelaisia perinnehankkeita resurssien mukaan, esim. ostamalla mahdollisia kylä- ja asutushistoriakirjoja myyntituotteeksi
 • tuetaan kurkijokelaista sukututkimusharrastusta tarjoamalla esim. PR –kahveja piirin tilaisuuksissa
 • Kurkijoella:
  • jatketaan hautausmaiden kunnostushankkeita saadun valtion apurahan turvin (esim. viitoitus ja infotaulut vanhimmalle hautausmaalle talkoomatkalla 23.-26.5.2016), anotaan uutta apurahaa 30.4. mennessä
  • jatketaan yhteydenpitoa ja vaikuttamista venäläisosapuoleen perinteen säilyttämiseksi Kurkijoella (esim. kirkonmäki) ja paikallisen avun saamiseksi esim. talkoisiin
  • tiedotetaan kotiseutumatkoista ja suositellaan niitä, otetaan seuran toiminta esille matkojen aikana

    

Toimintasuunnitelma 2015

     KURKIJOKI-SEURA ry                                     

 

Seuran toiminta

-        Johtokunta seuraa toimintasuunnitelman toteutumista ja päivittää suunnitelmaa 3 kertaa toimintavuoden aikana

-        Pitkän tähtäimen toiminta-ajatuksessa ja tavoitteissa korostuu jäsenmäärän kasvattaminen ja toiminnan laajentaminen myös pk-seudun ulkopuolella (esim. Loimaan seudulla)  

Tiedotus      

-        (Kurkijokelaisen lisäksi, jossa tapahtumailmoitukset, jutut tapahtumista, Kurkijoki-Seuran sanomalehtikatsaus…)

-        Päivitetään seuran kotisivuja ajantasaisesti

-        Kerrotaan omien tapahtumien lisäksi myös muista kurkijokelaisia kiinnostavista asioista, esim. KL:n tapahtumista    

-        Tiedotetaan tapahtumista kotisivujen lisäksi muissa sosiaalisen median kanavissa (esim. FB/Kurkijoki-keskusteluryhmä, jossa yli 600 Kurkijoesta kiinnostunutta jäsentä)

-        Lähetetään jäsenkirjeitä myös sähköpostilla (ilmainen)

-        Puheenjohtaja välittää Karjalan Liiton uutiskirjeet edelleen johtokunnan jäsenille

-        Kurkijoki-Seuran järjestämistä tapahtumista tietoa myös Karjalan Liiton nettisivuille

-        Oma sähköposti seuralle (helppo tapa lähestyä seuraa)

Jäsenistö

-        Tavoite 2015: 20 uutta jäsentä, joista 10 on Loimaan seudulta

-        Sitä kautta lisää myös toimivia jäseniä (ikä, asuinpaikka)

-        Kerätään jäsenistön sähköpostiosoitteita (tiedotus)

-        Kartoitetaan mahdollisuudet - jos löytyy - tehdään Karjala-kortin omistajille  paikallisia etusopimuksia (Loimaa) 

Tapahtumat

-        Järjestetään tapahtumia myös Helsingin ulkopuolella (Loimaa, Tku,Tre,Parikkala)

-        joulujuhla sekä Helsingissä että Loimaalla    

-        Osallistutaan Karjalaisille kesäjuhlille Hyvinkäällä

-        Selvitetään mahdollisuutta järjestää kevätretki yhdessä Tampereen Seudun Kurkijokelaisten kanssa.

-        Osallistutaan pitäjäjuhlille

-        Aloitetaan vuoden 2016 seuran 50-vuotisjuhlien järjestelyt

Varainhankinta

-        Varainhankinnan suurin lähde on jäsenmaksutulo. Kasvatetaan jäsenmäärää, mikä samalla (aktiivisten jäsenten myötä) mahdollistaa muuta varoja tuottavaa toimintaa. Panostukset nähdään ja arvioidaan investointeina, jotka maksavat itsensä myöhempinä jäsenmaksutuloina takaisin.

-        Anotaan lisäapurahaa Itä-Suomen Aluevalvontavirastolta Kurkijoen hautausmaiden kunnosta varten

-        Jatketaan arpajaismyyntiä pitäjäjuhlilla ja joulujuhlissa (Hki ja Loimaa)

-        Tarkistetaan ja päivitetään (uusia?) myyntituotteet ja niiden hinnat  

-        Ollaan näkyvillä ja tukemassa hankkeissa ja tilaisuuksissa, jotka keräävät ja tavoittavat kurkijokelaisjuurisia (PR-toiminta -> jäsenhankinta -> tavaramyynti)  

Järjestö- ja sidosryhmäyhteistyö

-        Jatketaan yhteistyötä Säätiön kanssa, esim. kerran vuodessa keskustellaan ja päätetään yhteisistä tekemisistä Kurkijoen hyväksi. Kehitetään myös yhteisiä tapahtumia

-        Osallistutaan Karjalan Liitto ry:n pyytämään ja tarjoamaan yhteistyöhön

-        Yritetään saada yhteyksiä Saviseudun karjalaisiin seuroihin ja yhdistyksiin

Kurkijokelaisuutta edistävä muu toiminta

-        Kurkijoen hautausmaan kunnostuksen rahoitus (apuraha) ja siihen osallistuminen

-        Osallistuminen Kurkijokimuseon toiminnan kehittämiseen

-        Valokuviin liittyvät hankkeet, mahdollisesti esim. ”Alho silloin ja nyt! - näyttely Museolla

-        Tuetaan kyläkirjahankkeita: kirjojen ostaminen myyntiin, kirjahankkeiden edellyttämien tilaisuuksien järjestelytuki,

-        Mietitään yhteistoimintaa muiden karjalaisyhteisöjen kanssa