Kurkijoki-Seura ry                                            Toimintakertomus 2015 

  1. 1.   Yleistä

Vuosi 2015 oli Kurkijoki-Seuran 49. toimintavuosi. Seura perustettiin Helsingissä 24.4.1966.

Vuonna 2015 seura järjesti useita omia tapahtumia ja osallistui Karjalan Liiton järjestämiin tapahtumiin. Perinteinen joulujuhla järjestettiin Helsingin lisäksi ensi kertaa myös Loimaalla. Seura osallistui Hyvinkäällä Karjalaisille kesäpäiville ja oli mukana Kurkijoki-säätiön kanssa suunnittelemassa ja toteuttamassa elokuun pitäjäjuhlia Loimaalla. Seuran anoman valtion apurahan turvin toteutettiin opastusta Kurkijoen keskimmäiselle hautausmaalle ja seuran jäseniä oli mukana Kurkijokelainen-lehden järjestämillä matkoilla Kurkijoella, mm. talkoomatkalla. Seuran jäseniä oli mukana myös uudenlaisella evakkopitäjien kiertoajelulla Parikkalassa ja Etelä-Pohjanmaalla.

Seura on tehnyt yhteistyötä Kurkijoki-Säätiön, Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöt Pääsky ry:n kanssa ja muiden karjalaisyhteisöjen kanssa. Seura on yhdessä Kurkijoki-säätiön kanssa neuvotellut venäläisten vaikuttajien kanssa ortodoksikirkon rakennushankkeesta ja hautausmaiden kunnostamisesta.

Vuoden aikana on tehty valmisteluja seuran tulevaa juhlavuotta varten. Johtokunta on suunnitellut vuoden 2016 huhtikuussa järjestettävää 50-vuotisjuhlaa ja Loimaan pitäjäjuhlien juhlaohjelmaa.

  1. 2.   Jäsenistö

Jäsenmäärä oli vuoden alussa (24.1.) yhteensä 139 ja vuoden lopussa 149.  Seuraan liittyi vuoden aikana 21 jäsentä. Niinpä asetettu tavoite (20) uusien jäsenien määrästä täyttyi, mutta Loimaan seudulta seuraan on liittynyt vain yksi jäsen (tavoite 10).

Seuran jäsenistä 30% on iältään alle 65-vuotiaita. 65-75 -vuotiaita on 25 % ja yli 75-vuotiaita 45%. Yli 90-vuotiaita jäseniä on yhdeksän. Jäsenistä asuu pääkaupunkiseudulla tai sen läheisyydessä yli 60%.

Jäsenmaksuna perittiin varsinaisilta jäseniltä 15 euroa ja jäsenmaksun yhteydessä perittiin lisäksi Karjalan Liiton jäsenmaksu 12 euroa. Vuosikokouksessa päätettiin, ettei seura toistaiseksi ota kannatus- tai ainaisjäseniä.

  1. 3.   Toiminta 

3.1.      Talous

Seuran talous on vakaalla pohjalla.

Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi (kuten edellisenäkin vuonna) seuralle valtionavustuksena 700 euroa käytettäväksi Kurkijoen hautausmaiden kunnostus- ja hoitokuluihin.  

Karjalainen nuorisoliitto täytti 30 vuotta ja teki uuden version Matka Karjalaan –lautapelistä. Seura laati peliin Kurkijoen esittelytekstin ja pitäjäesittelyn. Peli sisältyy seuran tilattaviin myyntituotteisiin, niitä myytiin kesäjuhlilla, pitäjäjuhlilla ja molemmissa joulujuhlissa.

Seura otti keväällä käyttöön uuden laskutusohjelmiston (HelpostiLasku). Laurea-ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelija Pinja Artimo teki opinnäytetyön ”Pienen yhdistyksen jäsenrekisteri ja laskutus”. Työssään hän vertasi erilaisia pienelle yhdistykselle soveltuvia laskutusohjelmia ja ohjasi johtokunnan jäseniä seuran hankkiman laskutusohjelman käytössä. Kevään jäsenkirjeen mukana lähtenyt lasku oli tehty uudella laskutusohjelmalla. Opiskelija laati seuralle myös rekisteriselosteen.

 

3.2.      Tapahtumat

Seuran järjestämät tapahtumat vuonna 2015:

15.4.          Loimaa       Kurkijoen kirkonkylän arkkitehtuuriseminaari

Netta Böökin luento peruuntui, joten Tapio Nikkari piti esityksen Kurkijoen kirkonkylää esittelevistä valokuvista

23.4.          Karjalatalo   Kurkijoen kirkonkylän arkkitehtuuriseminaari, arkkitehti Netta Böök

12.5.          Tampere     Kevätretki yhdessä Tampereen seudun kurkijokelaisten kanssa

Opastettu kierros museokeskus Vapriikissa, lounas Metso-kirjastossa, esityksen piti Lassi Hakulinen. Mukana oli 26 henkilöä.

9.12.          Loimaa       Kurkijokelaisten joulujuhla

13.12.        Karjalatalo   Kurkijokelaisten joulujuhla

 

Lisäksi seura oli mukana monien karjalaistapahtumien järjestelyissä. Pääsky ry järjesti Kirjan talolla kevätkonsertin 12.4. ja joulumyyjäiset Karjalatalolla 29.11. Karjalan Liiton 75-vuotisjuhla oli Karjatalolla 25.4. ja perinteinen kunniakäynti Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä Hietaniemen hautausmaalla järjestettiin 17.5.

Kurkijokelainen-lehden järjestämällä talkoomatkalla kesäkuun alussa asennettiin Kurkijoen keskimmäiselle hautausmaalle seuran apurahan (2014) turvin hankitut opas- ja infotaulut sekä polkujen viitoitus. Aiemman yhteydenpidon seurauksena paikallisen Kala-Ranta Oy:n kauhakuormaaja miehistöineen ja paikallinen talkooväki auttoivat kunnostamaan hautausmaata. Matkan aikana kerättiin myös tietoa Ihojärvi-Tervun kyläkirjaa varten. Syksyllä neuvoteltiin venäläisosapuolten kanssa mm. hautausmaiden jatkokunnostuksesta uuden apurahan (2015) käyttöön liittyen.

Karjalaiset kesäpäivät järjestettiin Hyvinkäällä 13.-14.6. Seuralla ei ollut tänä vuonna myyntipöytää, mutta Ahti Kurri ja Veikko Repo olivat Hiitolan-Kurkijoen sukututkimuspisteessä vastaamassa juhlavieraiden kysymyksiin sukujuuristaan. Seura osallistui lippuineen Hyvinkään läpi marssineeseen juhlakulkueeseen.

Kurkijokelaisten pitäjäjuhlat järjestettiin 8.-9.8. Loimaalla ja Kurkijoki-Seura osallistui tavanmukaisesti juhlien suunnitteluun ja toteutukseen. Seuralla oli juhlilla myyntipöytä ja arpajaiset.

Joulujuhlia järjestettiin tänä vuonna kaksi, perinteinen juhla Helsingissä (13.12.) ja ensimmäisen kerran myös Loimaalla (9.12.). Juhlissa oli puheita, musiikkia, joululauluja, lausuntaa ja johtokunta esitti Loimaalla Tiernapojat-näytelmän ja Helsingissä näytelmän 1800-luvun kansakoulusta. Järjestelytoimikunta vastasi juhlien tarjoilun järjestämisestä ja molemmissa juhlissa järjestettiin arpajaiset. Loimaan juhlaan osallistui noin 60 henkilöä ja Helsingissä oli mukana noin 70 henkilöä.

3.3.      Verkostoituminen

Kurkijoki-Säätiön kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä muun muassa pitäjäjuhlien suunnittelussa. Lupien ja avun saamiseksi on hautausmaiden kunnostusprojektiin liittyen tavattu Kurkijoen nykyisiä toimijoita Venäjällä. Esillä olivat lisäksi Lopotin kirkonmäen rakennussuunnitelmat. Vuoden lopulla seura lähetti yhdessä Kurkijoki-Säätiön kanssa Karjalan tasavallan kulttuuriministerille (ja muille viranomaisille) kirjelmän koskien Lopotin kirkonmäen rakennushanketta, joka on edennyt vastoin kulttuuriministeriön rauhoituspäätöstä.

Riitta Sainio on ollut mukana Kurkijoki-Säätiön hallituksessa ja varajäsenenä Karjalan Liiton liittovaltuustossa. Kurkijoki-Säätiön valtuuskunnassa olivat seuran jäsenet Jorma Kaartinen ja Eira Savolainen.

Seura onnitteli 70-vuotiasta Karjalan Liittoa yhteisellä adressilla Kurkijoki-Säätiön kanssa, ja oli mukana myös Pääskyn onnitteluadressissa. Seura onnitteli myös Karjalan Liiton puheenjohtajaa Marjo Matikainen-Kallströmiä hänen 50-vuotispäivänään helmikuussa ja lokakuussa oli Karjalan Liiton toiminnanjohtajan Satu Hallenbergin 60-vuotisjuhla. Seuran onnittelukorttien mukana molemmille lahjoitettiin Kurkijoki-sukat.

Kurkijoki-Seura tuki sukututkimusharrastusta tarjoamalla kahvit yhdessä sukututkimuspiirin tapaamisessa Loimaalla ja yhdessä tapaamisessa Helsingissä sekä jakamalla yhden Karjalatalon arkistokaapin käytön ja kulut sukututkimuspiirin kanssa. Seura tuki Mellilän asutushistoria -kirjahanketta ostamalla myyntiin ”Mellilän kurkijokelaiset - 70 vuotta pois kotikonnuiltaan” – kirjoja.

Seura järjesti ensimmäistä kertaa joulujuhlan myös Loimaalla. Tampereen kevätretki suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Tampereen seudun kurkijokelaisten kanssa. Seura vastasi kahvitarjoilusta.

Seuran puheenjohtaja Pirjo Laukkanen ja rahastonhoitaja Riitta Sainio olivat mukana Pääsky ry:n hallituksessa.

Riitta Sainio kuuluu Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto ry:n hallitukseen, ja myös seuran puheenjohtaja Pirjo Laukkanen osallistui seuran edustajana liiton kokoukseen keväällä. Kokouksessa korostettiin pitäjäseurojen alueellista yhteistyötä.

Yhteistyöstä Elisenvaaran lukion kanssa on keskusteltu ja ideoitu.

3.4.      Tiedotus

Seura on tiedottanut tapahtumistaan Kurkijokelainen-lehdessä ja omilla kotisivuillaan (www.kurkijokiseura.com). Kotisivuilla on käyty vuoden aikana noin 8000 kertaa. Seuran nimissä julkaistiin jokaisessa Kurkijokelaisen numerossa ”Sanomalehtikatsaus 100 wuoden takaa”, jossa seuran kotisivut mainitaan. 

Seuran jäsentiedote lähetettiin jäsenille huhtikuussa. Kirjeessä oli toimintakertomus vuodelta 2014, seuran esite, Pääskyn esite ja lasku.

Seuralle luotiin oma sähköpostiosoite kurkijokiseura@gmail.com.

Seuran esitettä on jaettu monissa tilaisuuksissa vuoden aikana ja tapahtumista on tiedotettu seuran nettisivuilla. Seuran jäsenet ovat olleet aktiivisesti mukana Facebookin Kurkijoki-keskusteluryhmässä, jossa on yli 700 Kurkijoesta kiinnostunutta jäsentä. 

  1. 4.     Hallinto 

4.1.      Vuosikokous

Seuran sääntömäärinen vuosikokous pidettiin 1.3.2015 Karjalatalolla. Kokoukseen osallistui 15 jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat ja valittiin tilintarkastajat. Kokouksen puheenjohtajana toimi Sakari Karsila ja sihteerinä Kaija Koivusalo.

Vuosikokous valitsi Pirjo Laukkasen jatkamaan seuran puheenjohtajana. Tapio Nikkari jäi pois hallituksesta ja hänen tilalleen uudeksi jäseneksi valittiin Veikko Repo. Johtokunnan ulkopuolisena sihteerinä toiminut Maiju Salakari jätti tehtävänsä.

4.2. Johtokunta ja toiminnantarkastajat

Johtokuntaan kuuluivat:

Pirjo Laukkanen             puheenjohtaja

Lauri Pölkki                   varapuheenjohtaja

Kaija Koivusalo              sihteeri

Ahti Kurri

Kari Raitio                    jäsenrekisterin hoitaja

Veikko Repo

Heljä Suveri

                

Rahastonhoitajana toimi johtokunnan ulkopuolelta Riitta Sainio.

Johtokunta on pitänyt toimintakauden aikana seitsemän kokousta ja kokousten välillä pidettiin yhteyttä sähköpostitse. Kokoukset on pidetty Karjala-talolla, paitsi kesäkuun kokous, joka oli karjalaisten kesäkodilla Villa Salmelassa.

Vuosikokouksessa valittiin toiminnantarkastajiksi Jorma Kaartinen ja Jaakko Nevala sekä varatoiminnantarkastajiksi Mauri Rastas ja Sakari Karsila.

 

4.3. Toimikunnat

Kevään vuosikokouksessa valittiin Sirpa Saarela uudeksi jäseneksi järjestelytoimikuntaan, Sirkka Salonen ja Terttu Koivusalo jäivät pois. Järjestelytoimikunnan vetäjänä toimi Riitta Sainio ja jäseninä Irja Haili, Kaisu Raitio, Sirpa Saarela, Maiju Salakari, Marketta Salakari ja Heljä Suveri.

Hallitus päätti, ettei erillistä juhlatoimikuntaa valita vuoden 2016 juhlavuoden järjestelyjä varten, vaan hallitus vastaa kokonaisuudessaan tulevan vuoden tapahtumien suunnittelusta.

 

  1. 5.     Huomionosoitukset ja ansiomerkit

Seuran vuosikokouksen yhteydessä luovutettiin Veikko Revolle Karjalan Liiton myöntämä hopeinen ansiomerkki.

Ahti Kurri palkittiin pitäjäjuhlilla kurkijokelaisuuden edistämiseksi ja säilyttämiseksi tehdystä työstä ”Vuoden Kurki” –tunnustuksella.

 

Helsinki 6.3.2016

Johtokunta

____________________________________________________________________

 Kurkijoki-Seura ry                                               TOIMINTAKERTOMUS 2014

 

Vuosikokous   Seuran vuosikokous pidettiin Karjalatalolla 16.3.2014 ja kokoukseen osallistui 16 henkilöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kari Rahiala. Seurassa oli tuolloisen jäsenluettelon mukaan 145 jäsentä.

Johtokunta      Seuran monivuotinen puheenjohtaja Sakari Karsila ilmoitti jättävänsä tehtävän, suostutteluista huolimatta. Vuosikokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Pirjo Laukkasen. Marja-Liisa Laine halusi myös luopua johtokunnan jäsenyydestä ja hänen tilalleen vuosikokous valitsi Kaija Koivusalon. Vuosikokous valitsi muut entiset jäsenet edelleen; Ahti Kurri, Tapio Nikkari, Lauri Pölkki, Kari Raitio ja Heljä Suveri jatkoivat, sihteerinään Maiju Salakari. Toiminnantarkastajiksi valittiin Jaakko Nevala ja Jorma Kaartinen, varalla Mauri Rastas ja Sakari Karsila. Järjestelytoimikunnan jäseninä ovat olleet Irja Halli, Terttu Koivula, Kaisu Raitio, Maiju ja Marketta Salakari, Sirkka Salonen ja Heljä Suveri. Toimikunnan vetäjänä toimii Riitta Sainio.

   Johtokunta on kokoontunut toimikauden aikana 5 kertaa. Puheenjohtaja on välittänyt johtokunnalle Karjalan Liiton uutiskirjeet. Tampereen Seudun Kurkijokelaiset ovat kokoontu- neet Tapio Nikkarin johdolla 2 kertaa. Joulukuussa Tapio Nikkari ilmoitti halunsa jättää kokoonkutsujan toimen ja hänen toiveensa oli, että uusi vastuuhenkilö löytyisi ryhmästä. Keskustelujen jälkeen uusiksi kokoonkutsujiksi merkittiin Ilona Ketonen, Erkki Kare ja Tero Vehviläinen.  Lappeenrannan kurkijokelaisten toiminta on loppunut kokoonkutsujien sekä jäsenten ikääntymisen myötä.

Kevätretki        Perinteinen retki tehtiin 10.5.2014 Tammelassa toimivaan Mustialan maatalous-oppilaitokseen. Mukaan lähti noin 30 matkalaista ja matkan aikana saimme kuulla v. 1840 perustetun laitoksen historiasta ja paikan päällä meillä oli pätevä opas, jonka kanssa kiertelimme alueella ja maataloushistoriallisessa museossa. Opiston perustamisen ja sen toiminnan aloittamisen sekä johtamisen sai tehtäväkseen vapaaherra Johan Sebastian Ulrik Gripenberg. Myöhemmin hän toimi Kurkijoella Tervun hovin intendenttinä ja perusti sinne maan ensimmäisen cheddar-juustomeijerin. Ruokailimme Oluttupa Isossa Piipussa ja kahvien jälkeen lähdimme kotimatkalle, ajellen kauniissa maisemissa mutkittelevaa tietä läpi Saaren Kansallispuiston.      

Tapahtumat joihin seura tai seuran jäsenet osallistuivat toimintavuoden aikana 

   Hiitolan-Kurkijoen sukututkimuspiiriä vetävä johtokunnan jäsen Ahti Kurri esitelmöi 13.5. Tampereen Seudun Kurkijokelaisille aiheesta ”Mitä perinteinen ja DNA- sukututkimus kertoo kurkijokelaisille”.

   Karjalan Liitto ry:n liittokokouksessa seuraa edusti valtakirjalla Ahti Kurri.

   Kesäkuun alussa lähti joukko Kurkijokelaisen lukijamatkalaisia kulttuuri-ja talkoomatkalle Kurkijoelle, mukana johtokunnan ja seuran jäseniä. Matkalla jatkettiin edellisen vuoden tapaan keskimmäisen hautausmaan raivausta ja kunnostusta. Paarihuone sai uuden ristin katolleen. Puheenjohtaja ja Tapio Nikkari sekä Kurkijoki-Säätiön puheenjohtaja Timo Rouhiainen ja Helena Sulavuori osallistuivat venäläisten viranomaisten koolle kutsumaan kokoukseen, jossa aiheena oli Kurkijoelle suunnitellun ortodoksikirkon rakentaminen Kurkijoen palaneen kirkon kivijalan sisäpuolelle. Venäläisiä edustajia oli mm. Karjalan Tasavallan kahdesta ministeriöstä, ortodoksikirkosta ja Kurkijoen kunnasta.

   Karjalaiset kesäjuhlat järjestettiin Lappeenrannassa 14–15.6. Seuralla oli myyntipöytä ja kurkijokelaisia palveli myös Hiitolan-Kurkijoen sukututkimuspiiri.

   Kesäkuussa seuran johtokunnan jäseniä kävi Loimaalla tapaamassa Kurkijoki-säätiön edustajia. Tapaamisessa laadittiin yhteinen venäläisten viranomaisten pyytämä kannanotto ortodoksikirkon rakentamisesta Kurkijoelle(katso edellä) ja keskusteltiin yhteisistä Kurkijoen asioista. Kurkijoki-Seura ilmoitti Säätiölle halunsa vastata vuoden 2016 pitäjäjuhlien ohjelmasta (Kurkijoki-Seura täyttää 50 vuotta). Siitä sovittiin.

   Parikkalan kunta kutsui kurkijokelaisia yhteistyökumppaninaan kaksipäiväisille messuille 27–28.6. Myyntipöydän lisäksi sukutietojen ammattilainen Veikko Repo palveli kurkijokelaisista juuristaan kiinnostuneita, jonoa riitti. Messuvieraita puhutti myös Syväoron rajanylityspaikan tuleva tilanne.

   Heinäkuussa Oripään lentokentällä järjestettiin Suomen suurin maatalousnäyttely Okra. Säätiöllä oli siellä osasto, Kurkijoki-Seuran johtokunnan jäseniä toimi myös osaston esittelytehtävissä.

   Kurkijoen 68. pitäjäjuhla järjestettiin 9-10.8. Loimaan Keskuskoululla. Lauantain ohjelmassa oli Ahti Kurrin pitämä luento DNA-sukututkimuksesta kurkijokelaisessa valossa. Seura järjesti seuralle lahjoitettujen kurkijokelaisen Pekka Terännön valokuvien näyttelyn. Mellilän asutushistoriaa käsittelevän kirjahankkeen sekä Elisenvaaran ja Tervu-Ihojärvi kyläkirjaprojektien tiimoilta oli kokoontumisia. Tapio Nikkari näytti valokuvia Kurkijoelta ja Pekka Kyytisen elokuvia katseltiin ennen pääjuhlaa. Seuralla oli arpajaismyyntipöytä. Juhlamessussa saarnasi kurkijokelaiset juuret omaava kirkkoherra Markku Rautiainen. Pitäjäjuhlien ohjelma oli hyvin monipuolista ja mielenkiintoista ja paikalla saatiin myös Parikkalan kunnan tervehdys.

   Seuran johtokunnan kokouksen yhteydessä 2.10. kutsuttiin Sakari Karsilan pyynnöstä edellisen johtokunnan jäseniä kahvitilaisuuteen. Paikalla olivat Sakarin lisäksi Marjaliisa Laine, Kari Rahiala ja toimiva johtokunta. Keskustelua käytiin leppoisissa tunnelmissa.

   Lokakuussa seura tarjosi Hiitolan-Kurkijoen Sukututkimuspiirin kuukausitapaamisissa Loimaalla ja Helsingissä kahvit ja herkkuja. Puheenjohtaja kertoi seuran toiminnasta ja seuran esitteitä oli esillä. Vuonna 2013 sukututkimuspiirin kuukausitapaamisiin osallistui 131 ja vuonna 2014 99 eri henkilöä, kurkijokelaisista juuristaan ja Kurkijokea käsittelevistä esitelmistä kiinnostuneina.

   Seura anoi keväällä Itä-Suomen Aluehallintovirastolta avustusta Kurkijoen hautausmaiden kunnostukseen. Apurahaa myönnettiin 700 euroa. Vuoden toinen talkoomatka Kurkijoelle tehtiin 28–30.10, jolloin tavoitteena oli myös tavata Kurkijoen paikallishallintoa hautausmaiden kunnostuksen tiimoilta.  Yhdessä Kurkijoki-Säätiön ”hautausmaa-aktiivien” kanssa toteutetulle matkalle osallistuivat seuran johtokunnasta Ahti Kurri ja seuran jäsen Veikko Repo. Talkootyön tulos keskimmäisellä hautausmaalla oli pääkäytävän paikallistaminen ja sen avaaminen. Lisäksi koko alueella tehtiin raivaustöitä ja suunniteltiin tulevia toimenpiteitä. Tapaamiset esim. Kurkijoen kunnanjohtajan, sivistystoimen johtajan ja Kurkijoen suurimman teollisuuslaitoksen (Kala-Ranta) kanssa olivat tuloksekkaita: varmistuttiin myötämielisyydestä hautausmaan kunnostusta kohtaan ja saatiin lupauksia esim. työkoneiden saannista raivaustöihin kesällä 2015. Apurahalla on vielä tarkoitus toteuttaa hautausmaalle opastetauluja ja viitoitusta. Apurahan käyttö on raportoitava 30.4.2015 mennessä. Uusi apuraha-anomus tehdään kuluvalle vuodelle.

   Marraskuussa Pyhäinpäivänä Helsingin Hietaniemen hautausmaalle jatkui vuosikymmenien perinne, Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä vietettiin muistotilaisuus ja laskettiin kukat. Oli Kurkijoki-seuran vuoro järjestää tilaisuus ja saimme puhujiksi kirkkoherra Markku Rautiaisen sekä Isä Mitron, joka täydensi puhetta kauniilla rukouksella.  

   Marraskuussa Karjalatalolla oli kirjamarkkinat ja kaikenlaista muuta tapahtumaa. Seuralla oli myyntipöytä omille ja myös säätiön tuotteille ja kirjoille. Vieressä oli Hiitolan-Kurkijoen sukututkimuspiirin palvelupiste, jolla vieraili paljon kurkijokelaisista juuristaan kiinnostuneita. Marraskuun lopulla seuran puheenjohtaja ja Riitta Sainio olivat mukana Tampereen Seudun Kurkijokelaisten tapaamisessa ja pikkujoulun tunnelmissa tarjottiin glögiä ja pipareita.

   ”Kaikkien kurkijokelaisten joulujuhla” järjestettiin Karjalatalon Wiipuri-salissa 7.12. Paikalle saapui vuosikausiin ennätysmäärä juhlijoita, yli 90 henkeä. Pöytiä ja tuoleja kannettiin lisää saliin, kaikille löytyi istumapaikka. Ohjelmassa oli paljon monipuolista musiikkia, laulua, joulupuhe, runo ja kertomus joulunvietoista eripuolilta maailmaa. Väliajalla saimme puuroa, kahvia ja muita herkkuja.  Yllätyssuuren joukon kestitseminen vaati emäntiemme venymistä ja kekseliäisyyttä. Seuran johtokunta osallistui ohjelmaan Kiertelevän teatteriseurueen muodossa. Tiernapoika- esityksen roolitusta ja rooliasuja oli täydennetty vastaamaan teatteriseurueen luonnetta, kokoonpanoon jouduttiin lisäämään kovaääninen kuiskaaja (Riitta Sainio) ja lääkintähenkilö (Kari Raitio). Yllättäen puhuivat karjalan murretta nuo menneiden aikojen henkilöt. Perinteisissä rooleissa olivat: Herodeksena Ahti Kurri, knihtinä Lauri Pölkki, murjaanien kuninkaana Heljä Suveri ja tähtipoika Mänkkinä Pirjo Laukkanen. Esitys sai raikuvat suosionosoitukset ja perinteisen ”tähteemme kynttilänpätkän” lisäksi runsaat 100 euroa seuran kassaan.  Arpajaisten jälkeen juhla päättyi Karjalaisten lauluun.    

   Toimintakauteen kuuluu vielä Karjalan Liiton puheenjohtajan Marjo Matikainen-Kallströmin 50-vuotisjuhlat ja heimolaisten vastaanotto 3.2.2015 Karjalatalolla. Kurkijokelaisen mallin mukaan oli Kaisu Raitio kutonut kauniit villasukat. Seuran onnittelut sekä lahjan toimittivat  päivänsankarille Pirjo Laukkanen ja Ahti Kurri.   

Seuran esite ja jäsenhankintakampanja

   Huhtikuussa johtokunnan kokouksessa päätettiin tehdä seuralle oma esite. Heinäkuun kokouksessa esittettä viimeisteltiin ja se saatiin pitäjäjuhlilla jaettavaksi. Pitäjäjuhlilla seuralla oli jäsenrekrytointipiste, jossa pyydettiin täyttämään mielipidekyselylomake: mitä odotuksia sinulla on seuran suhteen, mikä toiminta sinua kiinnostaisi.  Kaikkien vastanneiden kesken palkintoinasia arvottiin kurkijokelaisaiheisia kirjoja. Pitäjäjuhlien jälkeen seuran esitettä on jaettu kaikissa seuran tapahtumissa ja esim. sukututkimuspiirin tilaisuuksissa. Seuran kotisivuille on tehty uusi ja helppokäyttöinen mahdollisuus liittyä jäseneksi ja 10 henkilöä on käyttänyt sitä. Johtokunnan jäseniä on myös mukana Facebookin Kurkijoki-keskusteluryhmässä, jossa he ovat tuoneet seuran olemassaoloa esille, foorumin luonteeseen sopivalla tavalla. (Keskusteluryhmässä on yli 600 Kurkijoesta ja kurkijokelaisuudesta siinä mitassa kiinnostunutta henkilöä, että he ovat liittyneet siihen oma-aloitteisesti, keskustelemaan ja seuraamaan kurkijokelaisista sukujuurista, kurkijokelaisista valokuvista, kotiseutumatkoista jne. käytävää keskustelua). Kurkijoki-Seuraan on toimintavuoden aikana tullut 15 uutta jäsentä.

Seuran antamat huomionosoitukset

   Karjalan Liitto ry jakoi liittokokouksen juhlaillallisella kultaiset ansiomerkit Sakari Karsilalle ja Tapio Nikkarille. Seuran vuosikokouksen yhteydessä annettiin hopeiset ansiomerkit Lauri Pölkille ja Ahti Kurrille. Pronssisen ansiomerkin samassa tilaisuudessa sai Marjaliisa Laine.

Seuran tiedottaminen

   Seura on tiedottanut tapahtumistaan Kurkijokelainen-lehdessä ja omilla kotisivuillaan  (www.kurkijokiseura.com).