Muu historia

Kurkijoki-Seurassa on usein ideoitu kesken toimintavuotta uusia  oheistapahtumia, joita ei ole sisällytetty toimintasuunnitelmaan ja joiden kuvaukset eivät välttämättä oikein "istu" varsinaisiin vuosikertomuksiin. Niiden tehtävähän on pääasiassa osoittaa, miten toimintasuunnitelmassa asetetut  tavoitteet  ovat toteutuneet. Vanhoja toimintakertomuksia on myös haluttu säilyttää historian lähteinä. Kun Seuran sivut poistettiin kurkijoki.fi-sivuilta, joutuivat vanhat toimintakertomukset omille teilleen, joskin ovat arkistoista löydettävissä.  Myös tätä mennyttä, joihinkin tarpeisiin nopeasti käytettävissä olevaa aineistoa on syytä tallentaa. Siksi Historia-pääotsikon alle on avattu uusi sivu, jonne sijoitetaan menneiden vuosien toimintakertomusten lisäksi muu historialliseksi katsottava Seuran viralliseen tai muuhun toimintaan liittynyt tapahtuma-aineisto.

 

Riitta Sainio ja Marjaliisa Laine olivat jo vuonna 2012 ehdottaneet ”kyläkokousten” eli valokuvien katsomistilaisuuksien pitämistä ja pyytäneet Tapio Nikkaria tekemään varsinaisen työn eli esittämään kokoamiaan kuvasarjoja. Hän suostui ehdotukseen. Tervusta oli ollut saman tyyppinen tilaisuus aikaisemmin. Seuran puheenjohtaja antoi suostumuksensa Elisenvaaran  kuvien katselutilaisuudelle Kurkijoki-Seuran nimissä. Kutsuilmoituksessa Kurkijokelaisessa viitattiin samalla myös mahdolliseen hankkeeseen "Elisenvaarasta oma kirja?”
   Edellisen mukaisesti Tapio Nikkari esittikin Karjalatalolla 28.10.2012. Elisenvaarastaasiasta.  Selostus tilaisuudesta oli Kurkijokelaisessa nro 21/2012.


Webmasterin kommentti: Eräissä yhteyksissä on keskusteltu epävirallisesti Kurkijoen kyläkirjojen tekemisestä ja valokuvien käytöstä niitä elävöittämään. Näihin hankkeisiin suhtaudutaan yleisesti suopeasti. Kun ne ovat syntyneet monesti spontaanisti, ei Seuralla ole ollut tarpeellista ottaa niihin suoranaista kantaa. Sopivia avustuskeinoja on kylläkin sääntöjen puitteissa mahdollista luoda, mutta toisaalta "virallista talutusnuoraa" ei ehkä ole edes aiheellista hankkeille asettaa.