Seuran perustaminen

Valtakunnallinen Kurkijoki-Seura täyttää 50 vuotta vuonna 2016.

Kurki-Säätiö oli perustettu pian sodan jälkeen. Kurkijoki-Seura perustettiin vuonna 1966 pääkaupunkiseudun kurkijokelaisten jo parikymmentä vuotta aikaisemmin aloittaman toiminnan pohjalle, mutta laajennettiin jo ensimmäisessä vuosikokouksessa koko maan kurkijokelaisten yhdyssiteeksi. Seuran toimipaikka on Helsinki. Tampereelle ja Lappeenrantaan ovat sittemmin muotoutuneet seuran "alaosastot". 

Seuran perustamisajalta peräisin olevat säännöt luovat edelleen pohjan toiminnan tarkoitukselle ja tavoitteille: "yhdistyksen tarkoituksena on olla kurkijokelaisten keskeisenä yhdyssiteenä ja tukea heidän henkisiä ja sosiaalisia pyrkimyksiään sekä vaalia Kurkijoen pitäjän muistoa ja perinteitä".

Toiminnan painopisteet luonnollisesti elävät ja vaihtelevat 50 vuoden aikana. Vuosittain laadittavalla toimintasuunnitelmalla pyritään vastaamaan kunkin hetken tarpeisiin.

Yhteisöllisyyttä edistetään olemalla mukana alueellisissa ja valtakunnallisissa kurkijokelaisten ja yleisemminkin karjalaisten tapahtumissa sekä myös järjestämällä niitä itse resurssien mahdollistamissa puitteissa.

Seuran sääntöihin voit tutustua tästä.