Vuosikokous = kevät- ja syyskokous

Kurkijoki-Seura ry:n säännöt uudistettiin  syksyllä 2021.

Uusien sääntäjen mukaisesti yhdistyksen kokouksia on vuosittain kaksi: kevätkokous ja syyskokous. 

Syyskokouksen merkittävin tehtävä on valita seuraavan vuoden alusta toimeen astuva puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet. Sen lisäksi syyskokous käsittelee ja hyväksyy seuraavan vuoden toimintasuunnitelman sekä talousarvion. 

Kevätkokouksen  päätehtävä on käsitellä edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päättää edellisen vuoden aikana toiminnasta vastuussa olleen hallituksen vastuuvapaudesta. 

Sääntöjen mukaan kokouskutsu toimitetaan yhdistyksen jäsenille 10 vuorokautta ennen kevät- ja syyskokousta.